รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565
╔═════════════════╗
สมัครแบบรับตรงไม่ต้องผ่านTCAS
╚═════════════════╝
***สาขาวิชาใดเต็มก่อนปิดรับก่อน
***ผู้ที่ชำระค่ารายงานตัวก่อนได้สิทธิ์เข้าศึกษาก่อน
***เปิดเทอมประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี #รับสมัครนักศึกษาใหม่ ♥️ #ภาคปกติ 2565 ♥️

✅#ฟรีค่าสมัคร
✅#ไม่จำกัดเกรด
✅#ทุนเกรด3.00 (ฟรีค่าลงทะเบียนเรียน)
✅#สมัครทางออนไลน์
✅#รายงานตัวทางออนไลน์
✅#ชำระเงินผ่านแอปธนาคาร
✅#ไม่ต้องผ่านTCAS
✅#งดสอบ
✅#งดสัมภาษณ์ (ยกเว้นคณะครุศาสตร์)
✅#ไม่ใช้คะแนนGATPAT
✅#ไม่ใช้คะแนนวิชาสามัญ
✅#ไม่ใช้คะแนนONET
✅#ไม่ใช้Portfolio
✅#คณะครุศาสตร์สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรือที่มหาวิทยาลัย
✅#DEK65
✅#DekDRU65
✅#เรียนต่อไหนดี
✅#รับตรง
✅#ราชภัฏธนบุรี
✅#เรียนสมุทรปราการ
✅#เรียนกรุงเทพ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ 2565
╔═══════════╗
สามารถสมัครและรายงานตัวได้ทันที
ตามขั้นตอนดังนี้

1. กรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัคร

https://reg.dru.ac.th/druentry
https://reg.dru.ac.th/druentry/in.program.php?type=O

2. กรอกข้อมูลการรายงานตัว
เมนู >> ข้อมูลผู้สมัคร/แบบชำระเงิน

https://reg.dru.ac.th/druentry/in.print.php
>> เฉพาะคณะครุศาสตร์อาจารย์จะโทรไปสอบสัมภาษณ์โดยตรงตามลำดับคิวที่สมัคร หากผลสัมภาษณ์ “ผ่าน” จึงจะสามารถดำเนินการขั้นตอนถัดไปได้ โดยจะแจ้งผลการสอบสัมภาษณ์ในระบบรับสมัครที่เมนูข้อมูลผู้สมัครฯ ภายในประมาณ 3-5 วัน
>> คณะอื่น ๆ งดสอบ งดสัมภาษณ์

3. ให้ผู้สมัคร Download แบบชำระเงิน (ค่ารายงานตัว)
เมนู >> ข้อมูลผู้สมัคร/แบบชำระเงิน

https://reg.dru.ac.th/druentry/in.print.php

***และให้ผู้สมัครสแกน QRcode #ชำระเงินผ่านธนาคาร ตามที่ระบุในแบบชำระเงินค่ารายงานตัว ทางแอปพลิเคชันธนาคาร หรืออินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ตู้ATM หรือที่ธนาคาร >> https://www.facebook.com/DRUSP/posts/6570231413018864 *** (QRcodeของผู้สมัครแต่ละคนจะไม่ซ้ำกัน)

หรือสมัครและรายงานตัว ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 14.00 น.
(ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

***หมายเหตุ หากสาขาวิชา/วิชาเอกจำนวนผู้สมัครเต็ม #ผู้สมัครที่ชำระเงินก่อนจะมีสิทธิ์ก่อน ***
╚═══════════╝

สอบถามเพิ่มเติม

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนว.) มรธ.สมุทรปราการ

0-2325-2010 กด 1 | สายด่วน 09-2107-6510 | Facebook Messenger m.me/REG.DRUSP

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนว.) มรธ.กรุงเทพฯ

0-2890-1801 ต่อ 6012-6013 | สายด่วน 09-4795-4174 | Facebook Messenger m.me/REGDRU

https://reg.dru.ac.th
https://sp.dru.ac.th
https://www.dru.ac.th

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ภาคปกติ 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

╔═════════════════╗
ประเภทหลักสูตรภาคปกติ

หลักสูตรปริญญาตรี(4ปี)

รับสมัครจากผู้จบ หรือคาดว่าจะจบ ม.6 / ปวช. / กศน.มัธยมปลาย หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

หลักสูตรปริญญาตรี(เทียบโอน) ประมาณ 2ปีครึ่ง

รับสมัครจากผู้จบ หรือคาดว่าจะจบ ปวส. (ตามสาขาวิชาที่กำหนด)

╚═════════════════╝

คณะครุศาสตร์
▶หลักสูตรปริญญาตรี(4ปี)

คอมพิวเตอร์ศึกษา [ค.บ.] [ครูคอม]
พลศึกษา [ค.บ.] [ครูพละ]
การศึกษาปฐมวัย [ค.บ.] [ครูปฐมวัย]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
▶หลักสูตรปริญญาตรี(4ปี)

ออกแบบทัศนศิลป์ [ศป.บ.]
ออกแบบนิเทศศิลป์ [ศป.บ.]
รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)
ภาษาไทย [ศศ.บ.]
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [ศศ.บ.]

คณะวิทยาการจัดการ
▶หลักสูตรปริญญาตรี(4ปี)

วิทยุโทรทัศน์-นิเทศศาสตร์ [นศ.บ.]
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์-นิเทศศาสตร์ [นศ.บ.]
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [บธ.บ.]
การจัดการ [บธ.บ.]
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ [บธ.บ.]
บัญชี [บช.บ.]
การตลาด [บธ.บ.]
การจัดการโลจิสติกส์ [บธ.บ.]
การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า [วท.บ.]
การท่องเที่ยว [ศศ.บ.]
การโรงแรม [ศศ.บ.]
ธุรกิจการบิน [ศศ.บ.]
การจัดการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์ [บธ.บ.]
การจัดการงานบริการสถานพยาบาล [บธ.บ.]

▶หลักสูตรปริญญาตรี(เทียบโอน) ประมาณ 2ปีครึ่ง

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [บธ.บ.]
การจัดการ [บธ.บ.]
บัญชี [บช.บ.]
การตลาด [บธ.บ.]
การท่องเที่ยว [ศศ.บ.]
การโรงแรม [ศศ.บ.]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
▶หลักสูตรปริญญาตรี(4ปี)

วิศวกรรมไฟฟ้า [วศ.บ.]
การจัดการสิ่งแวดล้อม [วท.บ.]
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม [ทล.บ.]
เทคโนโลยีไฟฟ้า [ทล.บ.]
วิทยาการคอมพิวเตอร์ [วท.บ.]
คหกรรมศาสตร์ [วท.บ.]
อุตสาหกรรมอาหาร [วท.บ.]

▶หลักสูตรปริญญาตรี(เทียบโอน) ประมาณ 2ปีครึ่ง

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม [ทล.บ.]

ค่าเทอมโดยประมาณ (ทุกสาขา / ยกเว้นสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

เทอมแรก 10,000 บาท (แบ่งชำระ 2 ครั้ง)
> ครั้งที่ 1 ค่ารายงานตัว (ชำระเพื่อรายงานตัวจองสิทธิ์เข้าศึกษา)
> ครั้งที่ 2 ค่าลงทะเบียนเรียน (ชำระช่วงเปิดเทอม โดยจะแจ้งกำหนดการอีกครั้งช่วงใกล้เปิดเทอม)

เทอมที่สองเป็นต้นไป 9,000 บาท/เทอม

ค่าเทอมโดยประมาณ (เฉพาะสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

เทอมแรก 18,000 บาท (แบ่งชำระ 2 ครั้ง)
> ครั้งที่ 1 ค่ารายงานตัว (ชำระเพื่อรายงานตัวจองสิทธิ์เข้าศึกษา)
> ครั้งที่ 2 ค่าลงทะเบียนเรียน (ชำระช่วงเปิดเทอม โดยจะแจ้งกำหนดการอีกครั้งช่วงใกล้เปิดเทอม)

เทอมที่สองเป็นต้นไป 17,000 บาท/เทอม

ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

https://reg.dru.ac.th/2017/pages/student_finance.php

แผนที่และการเดินทาง

http://sp.dru.ac.th/new/?page_id=20
Google Map
https://goo.gl/maps/JdoKWLvdm512

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มี 2 สถานที่จัดการศึกษา

  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร >> https://www.dru.ac.th/contacts/
  2. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ >> https://sp.dru.ac.th/new/?page_id=20

หลักฐานการสมัคร (สมัครออนไลน์ ส่งเอกสารช่วงเปิดเทอม)

รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ฉบับ (ถ้ามี)
สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ (ห้ามขีดคร่อม)

สามารถกู้ กยศ./กรอ.
และมีทุนการศึกษา เช่น ทุนเรียนดี ทุนนักกีฬา ทุนผู้ทำคุณประโยชน์ ทุนผู้พิการ เป็นต้น
สอบถามเพิ่มเติมที่งานพัฒนานักศึกษา

https://www.facebook.com/ScholardevelopmentDRUSP

ข้อมูลหอพักภายในมหาวิทยาลัย

https://www.facebook.com/DRUSP/posts/4877509728957716

ข้อมูลชุดนักศึกษา/การแต่งกาย

https://www.facebook.com/DRUSP/posts/5438248036217213

รวมลิงก์ facebook fanpage
คณะและสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

https://www.facebook.com/DRUSP/posts/5613365692038779