ขั้นตอนการรายงานตัวบัณฑิต ผ่านระบบออนไลน์

ขั้นตอนการรายงานตัวบัณฑิต ผ่านระบบออนไลน์
รายงานตัวได้ตั้งแต่บัดนี้ – 2 พฤษภาคม 2565
เฉพาะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – วันที่ 4 มกราคม 2564 เท่านั้น
กดลิงก์เพื่อรายงานตัว
>> https://wichai.dru.ac.th/graduate
สอบถามข้อมูเพิ่มเติม
>> https://www.facebook.com/DRUSTUDENT
>> 0-2890-1801 ต่อ 10210