ที่อยู่

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
เลขที่ 59/1 หมู่ที่ 14 ซอยเทศบาลบางปู 119 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2325-2010 | โทรสาร 0-2325-2011

อีเมล

sp.dru@dru.ac.th

แผนที่

Google Map >> https://goo.gl/maps/JdoKWLvdm512

รถประจำทางที่ผ่านมหาวิทยาลัย

ถนนเทพารักษ์ ถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ

รถสองแถว : สายบางนา – ราชภัฏ

ถนนสุขุมวิท

● รถตู้ : สายสำโรง – คลองด่าน

● รถสองแถว : สายปากน้ำ – คลองด่าน

ถนนเคหะบางพลี (ลาดหวาย)

● รถสองแถว : สายโรงพยาบาลบางนา2 – โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ – ราชภัฏธนบุรี

ซอยเทศบาลบางปู 119 ถนนสุขุมวิท  ถนนเคหะบางพลี (ลาดหวาย) ถนนบางนา-ตราด

● รถเมล์ปรับอากาศ สาย R26E สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์) – โรงพยาบาลรามาธิบดี (ทางด่วน)

แผนผังภายในมหาวิทยาลัย