ที่อยู่

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เลขที่ 59/1 หมู่ที่ 14 ซอยเทศบาลบางปู 119 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  • โทรศัพท์ 0-2325-2010 – 9 โทรสาร 0-2325-2011

แผนที่

รถประจำทางที่ผ่านมหาวิทยาลัย

ถนนเทพารักษ์ -> ถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ

  • รถสองแถว : สายบางนา – ราชภัฏ

ถนนสุขุมวิท

  • รถตู้ : สายสำโรง – คลองด่าน
  • รถสองแถว : สายปากน้ำ – คลองด่าน

ถนนเคหะบางพลี (ลาดหวาย)

  • รถสองแถว : สายโรงพยาบาลบางนา2 – โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ – ราชภัฏธนบุรี

ซอยเทศบาลบางปู 119 -> ถนนสุขุมวิท -> ถนนเคหะบางพลี (ลาดหวาย) -> ถนนบางนา-ตราด

  •  รถเมล์ปรับอากาศ สาย R26E สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์) – โรงพยาบาลรามาธิบดี (ทางด่วน)

 

 

แผนผังภายในมหาวิทยาลัย

 

 

เบอร์โทรศัพท์