มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ มีพื้นที่ร่มรื่น เขียวขจี กว้างขวาง เปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากร ประชาชน และชุมชนใกล้เคียง ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อาทิ การพักผ่อน ออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เป็นต้น