มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครงาน 100 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครงาน 100 อัตรา
ค่าตอบแทน 3 เดือนเดือนละ 9,000 บาท
เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่สมุทรปราการ
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สมัครทางออนไลน์ได้ที่ >> https://www.dru.ac.th/form/form/r/12/
หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ >> งานอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ