แจ้งปิดถนน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

แจ้งปิดถนน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

ช่วงอาคารอุตสาหกรรมบริการ(โรงแรม) – หอพักนักศึกษา – โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
เพื่อทำการก่อสร้างถนนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ที่เข้ามาทางถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ
ขอให้เลี้ยวขวาตรงหน้าประตูทางเข้า
แลัวเลี้ยวช้ายเพื่อเข้าถนนเส้นกลางมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้