20230127_173909_0000
S__30244900
S__30244901
S__30244902
S__30244904
S__9199642
S__30244923
S__30244919
20230127_173909_0000
S__30244900
S__30244901
S__30244902
S__30244904
S__9199642
S__30244923
S__30244919

ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภกร จันราช ในโอกาสได้รับเหรียญทอง จากกีฬามวยสากลสมัครเล่น

🎉🎉🎉
ขอแสดงความยินดีกับ


นายศุภกร จันราช
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


ในโอกาสได้รับ
🥇🥇🥇
เหรียญทอง

จากกีฬามวยสากลสมัครเล่น
รุ่นฟลายเวท บุคคลชาย น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
และได้รับรางวัล “นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น ชาย ยอดเยี่ยม” อีกหนึ่งรางวัล

🏆🏆🏆 ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48
“ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี