ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภกิตต์ ปลื้มอิ่ม ในโอกาสได้รับ 2 เหรียญทองแดง จากกีฬายูยิตสู

🎉🎉🎉
ขอแสดงความยินดีกับ


นายศุภกิตต์ ปลื้มอิ่ม
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


ในโอกาสได้รับ
🥉🥉
2 เหรียญทองแดง

จากกีฬายูยิตสู
> ประเภท fighting บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 94 กิโลกรัม
> ประเภท jiu-jitsu บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 94 กิโลกรัม


🏆🏆🏆 ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48
“ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี