ประกาศให้นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ 2565 เข้ามาชำระค่าประกันฯ และอื่น ๆ ที่งานพัฒนานักศึกษา

ประกาศให้นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ 2565 เข้ามาชำระค่าประกันอุบัติเหตุ ชุดนักศึกษา (พิธีการ) อุปกรณ์การแต่งกาย เสื้อกีฬา เสื้อกิจกรรม และค่าปฐมนิเทศ

ระเบียบการแต่งกาย การซื้ออุปกรณ์การแต่งกาย และเสื้อกิจกรรม สามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ ดังนี้ค่ะ>> https://sp.dru.ac.th/new/?page_id=8391

ข้อมูลเพิ่มเติมรบกวนติดต่องานพัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรงค่ะ

>> โทร 023252010 ต่อ 2005

>> อินบ็อกซ์ m.me/ScholardevelopmentDRUSP

>> แฟนเพจ https://www.facebook.com/ScholardevelopmentDRUSP