รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
มหาวิทยาลัยรัฐแห่งเดียวในจังหวัดสมุทรปราการ
กำลังเปิด รับสมัครนักศึกษาใหม่
ภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) ประจำปี 2565
หลักสูตรปริญญาตรี
และหลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน จาก ปวส.)
3 คณะ กว่า 30 หลักสูตร
สมัคร คลิก > https://sp.dru.ac.th/new/?page_id=9989
╔══════════════╗
สมัครแบบรับตรง ไม่ต้องสอบ
╚══════════════╝
✅#เรียนเฉพาะวันอาทิตย์
✅#ไม่จำกัดอายุ
✅#ไม่จำกัดเกรด
✅#สมัครทางออนไลน์
✅#ไม่ต้องผ่านTCAS
✅#งดสอบ
✅#งดสัมภาษณ์
✅#ไม่ใช้คะแนนGATPAT
✅#ไม่ใช้คะแนนวิชาสามัญ
✅#ไม่ใช้คะแนนONET
✅#ไม่ใช้Portfolio
✅#Dek65