canteen_2565_P-1
canteen_2565_P-2
canteen_2565_P-3
canteen_2565
canteen_2565_P-1
canteen_2565_P-2
canteen_2565_P-3
canteen_2565

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหาร

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

> ร้านข้าวราดแกง 1 ร้าน
> ร้านอาหารจานเดียว(ข้าวมันไก่/ข้าวหมูแดง) 1 ร้าน