รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ 2564

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ ถึงประมาณเดือนมิถุนายน 2564
***สาขาวิชาใดเต็มก่อนปิดรับก่อน
***ผู้ที่ชำระค่ารายงานตัวก่อนได้สิทธิ์เข้าศึกษาก่อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี #รับสมัครนักศึกษาใหม่ ♥️ #ภาคปกติ 2564 ♥️

✅#ฟรีค่าสมัคร (ไม่จำกัดเกรด)
✅#เกรด3.00 #ฟรีค่าสมัคร #ฟรีค่าลงทะเบียนเรียน
✅#DEK64
✅#เรียนต่อไหนดี
✅#รับตรง
✅#ราชภัฏธนบุรี
✅#เรียนสมุทรปราการ
✅#เรียนกรุงเทพ
✅#สมัครทางออนไลน์
✅#รายงานตัวทางออนไลน์
✅#ชำระเงินผ่านแอพธนาคาร
❌#ไม่ต้องผ่านTCAS
❌#งดสอบ
❌#งดสัมภาษณ์ (ยกเว้นคณะครุศาสตร์)
❌#NoGATPAT
❌#Noวิชาสามัญ
❌#NoONET
📞#คณะครุศาสตร์สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรือทางออนไลน์

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ 2564

╔═══════════╗
ขั้นตอนการสมัคร และรายงานตัว

  1. กรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัคร

https://reg.dru.ac.th/druentry
https://reg.dru.ac.th/druentry/in.program.php?type=O

  1. กรอกข้อมูลการรายงานตัว

https://reg.dru.ac.th/druentry
https://reg.dru.ac.th/druentry/in.program.php?type=O

  1. ให้ผู้สมัคร Download แบบชำระเงิน (ค่ารายงานตัว)
    เมนู >> ข้อมูลผู้สมัคร/แบบชำระเงิน

https://reg.dru.ac.th/druentry/in.print.php

และให้ผู้สมัคร #ชำระเงินผ่านธนาคาร ตามที่ระบุในแบบชำระเงิน ทางแอพพลิเคชั่นธนาคาร หรืออินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง หรือที่ธนาคาร

หรือสมัครและรายงานตัว ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
ในวันจันทร์ – ศุกร์ และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 14.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

***หมายเหตุ หากสาขาวิชา/วิชาเอกจำนวนผู้สมัครเต็ม #ผู้สมัครที่ชำระเงินก่อนจะมีสิทธิ์ก่อน ***
╚═══════════╝

สอบถามเพิ่มเติม

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนว.) มรธ.สมุทรปราการ

0-2325-2010 กด 1 | สายด่วน 09-2107-6510 | Facebook Messenger m.me/REG.DRUSP

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนว.) มรธ.กรุงเทพฯ

0-2890-1801 ต่อ 6012-6013 | สายด่วน 09-4795-4174 | Facebook Messenger m.me/REGDRU

https://reg.dru.ac.th
https://sp.dru.ac.th
https://www.dru.ac.th

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ภาคปกติ 2564
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

* หมายถึง มีเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี(4ปี)
**หมายถึง มีทั้งหลักสูตรปริญญาตรี(4ปี) และปริญญาตรี(เทียบโอน)

หลักสูตรปริญญาตรี รับผู้จบหรือคาดว่าจะจบ ม.6 / ปวช. / กศน.มัธยมปลาย หรือเทียบเท่า
หลักสูตรปริญญาตรี(เทียบโอน) รับผู้จบหรือคาดว่าจะจบ ปวส.

คณะครุศาสตร์

คอมพิวเตอร์ศึกษา [ค.บ.] [#ครูคอมพิวเตอร์]*

การศึกษาปฐมวัย [ค.บ.] [#ครูปฐมวัย]*

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ออกแบบทัศนศิลป์ [ศป.บ.]*

ออกแบบนิเทศศิลป์ [ศป.บ.]*

รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)*

ภาษาไทย [ศศ.บ.]*

ภาษาอังกฤษธุรกิจ [ศศ.บ.]*

คณะวิทยาการจัดการ

วิทยุโทรทัศน์ [นศ.บ.]*

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ [นศ.บ.]*

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [บธ.บ.]**

การจัดการ [บธ.บ.]**

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ [บธ.บ.]*

บัญชี [บช.บ.]**

การตลาด [บธ.บ.]**

การจัดการโลจิสติกส์ [บธ.บ.]*

การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า [วท.บ.]*

การท่องเที่ยว [ศศ.บ.]**

การโรงแรม [ศศ.บ.]**

ธุรกิจการบิน [ศศ.บ.]*

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟ้า [วศ.บ.]*

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม [วท.บ.]*

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม [ทล.บ.]*

เทคโนโลยีไฟฟ้า [ทล.บ.]*

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ (ทุกสาขา / ยกเว้นสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

เทอมแรก 10,000 บาท (แบ่งชำระ 2 ครั้ง)
เทอมที่สองเป็นต้นไป 9,000 บาท/เทอม

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ (เฉพาะสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

เทอมแรก 18,000 บาท (แบ่งชำระ 2 ครั้ง)
เทอมที่สองเป็นต้นไป 17,000 บาท/เทอม

แผนที่และการติดต่อ

http://sp.dru.ac.th/new/?page_id=20
Google Map
https://goo.gl/maps/JdoKWLvdm512

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มี 2 สถานที่จัดการศึกษา

  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร >> https://www.dru.ac.th/contacts/
  2. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ >> https://sp.dru.ac.th/new/?page_id=20

แก้ไขข้อมูลเมื่อ 25/01/64