ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนได้ ภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนได้
ภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) ปีการศึกษา 2563

>> ทาง https://reg.dru.ac.th/entry
>> เมนู “ประกาศรายชื่อ/สาขาวิชา ภาคพิเศษเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เรียนที่ มรธ.สมุทรปราการ”

**ผู้ที่ไม่มีรายชื่อ สามารถแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม**
**สาขาอื่นที่ไม่มีในประกาศ ผู้สมัครสามารถขอย้ายสาขาที่สมัคร**
ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนว.) มรธ.สมุทรปราการ
>> 0-2325-2010 กด 1
>> สายด่วน 09-2107-6510
>> Facebook Messenger m.me/REG.DRUSP