ประกาศ ให้นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ มาทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

ประกาศ ให้นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ เรียนที่สมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2563 มาทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ในระหว่างวันจันทร์ที่ 17 และอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง 1101 ในช่วงเวลา 9:00 น. ถึง 15:00 น.