สื่อปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

คลิกที่รูปภาพเพื่อเปิดไฟล์ PDF

คลิกที่รูปภาพเพื่อเปิดไฟล์ PDF

สื่อปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (PDF)
ไฟล์ความคมชัดสูง (เหมาะสำหรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง) >> https://sp.dru.ac.th/share/DRUSP_freshman_manual_2563.pdf
ไฟล์ความคมชัดปานกลาง (เหมาะสำหรับอินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำ) >> https://sp.dru.ac.th/share/DRUSP_freshman_manual_2563_S.pdf

แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 2563 โดยกองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ