มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เป็นสนามสอบข้าราชการฯ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
เป็นสนามสอบข้าราชการฯ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562
ผู้สมัคร ที่เข้าสอบ ณ สนามสอบนี้ สามารถตรวจสอบอาคารที่ใช้จัดสอบได้ดังนี้ (ภาพความละเอียดสูง)>> http://sp.dru.ac.th/…/07/TongTin_DRUSP_Location_Plan2562.jpg

แผนที่และการติดต่อ
http://sp.dru.ac.th/new/?page_id=20