15610210568506615790520959304176.jpg
fb_img_15610228634972519783361851965433.jpg
fb_img_15610228690453359732391317231322.jpg
fb_img_15610228664635416923413600724752.jpg
15610210568506615790520959304176.jpg
fb_img_15610228634972519783361851965433.jpg
fb_img_15610228690453359732391317231322.jpg
fb_img_15610228664635416923413600724752.jpg

สมัครขอรับทุนเรียนดี 3.00 นักศึกษา รุ่นปี 2561

❤️❤️❤️ข่าวดีต้อนรับเปิดเทอม❤️❤️❤️👍👍สมัครขอรับทุนเรียนดี 3.00 นักศึกษา รุ่นปี 2561มรธ. สมุทรปราการ รับสมัครที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตึกอำนวยการวันที่ 21 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2562👌หากมีข้อสงสัยรบกวนติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยตรงนะคะ>> กทม. 028901801 ต่อ 6012-6013>> สมุทรปราการ 023252010 ต่อ 2103-2107, 094-7954174>> แฟนเพจ https://www.facebook.com/REGDRU/