ประกาศ รับสมัครอาจารย์สาขาพยาบาล

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ประจำสังกัดโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รายละเอียดคลิก >> https://office.dru.ac.th/recruit/