ประกาศรับสมัครอาจารย์ 25 อัตรา

ประกาศรับสมัครอาจารย์ 25 อัตรา

  • บัญชี
  • บริหารธุรกิจ
  • ภาษาอังกฤษ
  • พลศึกษา
  • การสอนภาษาไทย
  • การสอนภาษาอังกฤษ
  • ภาษาศาสตร์
  • หลักสูตรและการสอน
  • บริหารการศึกษา
  • การวัดและการประเมินผลการศึกษา

เงินเดือน 24,500 – 29,400 บาท

รายละเอียดคลิก > https://office.dru.ac.th/recruit/