ศึกษาต่อภาคพิเศษ

 

FAQ_version 

front672

 

กฏเกณฑ์ / ระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศ

 

ข่าวสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและจัดซื้อ
รับสมัครนักศึกษาสาขาออกแบบทัศนศิลป์-สาขาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/1 Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้าภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ  

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา คณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้าภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า ภายในโรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศเรื่อง การสมัครเข้าฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560

กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 1/2560

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบพิเศษ ถึง 12 ก.ค. 2560

กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปี 2560

รับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ [เรียนเฉพาะวันอาทิตย์] ประจำปีการศึกษา 2560 รับสมัครถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมกันพัฒนาห้องเรียนระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนบ้านสีล้ง จังหวัดฉะเชิงเทรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ

กิจกรรมแข่งขันจักรยาน “สายสัมพันธ์ปั่นช่วยน้อง ครั้งที่ 1”
005069140125836935549:88iaanzvslq