ขยายเวลารับสมัครและรายงานตัว นักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ

ขยายเวลารับสมัครและรายงานตัว นักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)
ปีการศึกษา 2563
ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)

รายละเอียดการสมัคร คลิก

https://reg.dru.ac.th/entry
คลิก เมนู “สมัครเรียน เรียนที่สมุทรปราการ”

หลักฐานการสมัครและรายงานตัว

รูปถ่าย (1 นิ้ว) 2 รูป
สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ (พร้อมฉบับจริง)

โปรดอ่าน!!! คำถามที่มักถูกถามบ่อย เกี่ยวกับการสมัครเรียนภาคพิเศษ

http://sp.dru.ac.th/new/?page_id=16
https://bit.ly/2IMDPv5

วิธีสมัคร

สมัครและรายงานตัว ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

ระยะเวลารับสมัครและรายงานตัว

บัดนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563

วัน เวลาในการยื่นใบสมัครและรายงานตัว

วันจันทร์ – ศุกร์ และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 14.00 น.
(ยกเว้นวันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

กำหนดการเปิดเรียน

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ (ทุกสาขา / ยกเว้นสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

เทอมแรก 15,000 บาท (ชำระวันรายงานตัว)
เทอมที่สองเป็นต้นไป 12,000 บาท/เทอม

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ (เฉพาะสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

เทอมแรก 25,000 บาท (ชำระวันรายงานตัว)
เทอมที่สองเป็นต้นไป 19,000 บาท/เทอม

แผนที่และการติดต่อ

http://sp.dru.ac.th/new/?page_id=20
Google Map
https://goo.gl/maps/JdoKWLvdm512

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
คณะวิทยาการจัดการ

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์*

การจัดการทรัพยากรมนุษย์**

บัญชี***

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ***

การจัดการ***

การตลาด***

การจัดการโลจิสติกส์***

  • หมายถึง มีเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี
    ** หมายถึง มีเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี(เทียบโอน)
    *** หมายถึง มีทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาตรี(เทียบโอน)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.)*

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม**

เทคโนโลยีไฟฟ้า**

  • หมายถึง มีเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี
    ** หมายถึง มีเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี(เทียบโอน)
    *** หมายถึง มีทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาตรี(เทียบโอน)

หลักสูตรปริญญาตรี รับผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.มัธยมปลาย หรือเทียบเท่า
หลักสูตรปริญญาตรี(เทียบโอน) รับผู้จบ ปวส.

สอบถามเพิ่มเติม
งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนว.) มรธ.สมุทรปราการ

0-2325-2010 กด 1 | สายด่วน 09-2107-6510 | Facebook Messenger m.me/REG.DRUSP

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนว.) มรธ.กรุงเทพฯ

0-2890-1801 ต่อ 6012-6013 | สายด่วน 09-4795-4174 | Facebook Messenger m.me/REGDRU

ภาคพิเศษ

ภาคพิเศษเรียนวันอาทิตย์

ปริญญาตรีภาคพิเศษ

DEK63

เรียนต่อไหนดี