wp-15622115929674660990871766609246.jpg
img_20190705_0909589132260811356771505.jpg
img_20190705_090958181636897249983795.jpg
wp-15622115929674660990871766609246.jpg
img_20190705_0909589132260811356771505.jpg
img_20190705_090958181636897249983795.jpg

ประกาศงดการเรียนการสอนวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 และวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562

หากมีข้อสงสัยรบกวนติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
>> สมุทรปราการ 023252010 ต่อ 2103-2107
>> แฟนเพจ https://www.facebook.com/REGDRU/