ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ นักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562
สามารถตรวจสอบ วัน เวลา และสถานที่เข้าฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ได้จากเว็บไซต์ >> http://center.dru.ac.th/mis/validate_student/index.php

ตรวจสอบรหัสนักศึกษาได้ทาง >> https://reg.dru.ac.th/registrar/learn_time.asp?drureg615302155=4

เอกสารประกอบการอบรม
– ปก >> http://center.dru.ac.th/mis/uploads/documents/doc_font.pdf

– เอกสาร >> http://center.dru.ac.th/mis/uploads/documents/doc_manual.pdf