2 มีนาคม 2018

สิ่งอำนวยความสะดวก

เครื่องยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ

  • เป็นเครื่องสำหรับบริการผู้ใช้ในการยืมและคืนหนังสือได้ด้วยตนเอง โดยสามารถทำรายการได้ครั้งละหลายเล่ม ทำให้มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการมากยิ่งขึ้น

เครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ [บริการตลอด 24 ชั่วโมง]

  • เครื่องสำหรับบริการผู้ใช้ในการคืนหนังสือได้ด้วยตนเอง โดยตัวเครื่องจะติดตั้งอยู่หน้าทางเข้าหอสมุด และสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด

เครื่องคอมพิวเตอร์

  • คอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ แบบ All in one มีหน้าจอขนาดใหญ่ 23 นิ้ว พร้อมระบบ Touch Screen เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายและสะดวกที่สุด โดยสามารถใช้บริการได้ที่ห้องสืบค้นสารสนเทศ ภายในหอสมุด

อินเตอร์เน็ตไร้สาย WiFi

  • ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยผ่านทาง WiFi ชื่อ @DRU_WIFI และ @eduroam เพื่อเข้าใช้ฐานข้อมูลหนังสือและวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากโน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ ของตนเองได้
Top