24 ตุลาคม 2010

การติดต่อ

Ask in person :

ติดต่อบรรณารักษ์หอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
อาคารหอสมุดและโรงอาหาร  ชั้น 2
เลขที่ 59/1 หมู่ที่ 14 ซอยเทศบาลบางปู 119  ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ในวันทำการ : วันอาทิตย์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.

Ask By Phone :

ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ที่ 0-2325-2010 ต่อ 80300

Ask By Social Media :

ส่งคำถามโดยอธิบายรายละเอียดประเด็นให้ชัดเจนมาที่ 
เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/DRUSPLibrary

ไลน์ : https://lin.ee/lYkZXzT

Top