7 มีนาคม 2014

บริการบุ๊คเดลิเวอรี่ | Book Delivery

ระเบียบการใช้บริการ

       เพียงคุณเป็นอาจารย์หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ก็มีสิทธิ์ใช้บริการได้ดังนี้

ขั้นตอนการใช้บริการ :

 1. แจ้งความต้องการที่จะสั่งหนังสือ โดย
         – โทรภายในมาที่เบอร์ 80300
         – หรือ inbox มาที่ Facebook Fanpage    https://www.facebook.com/DRUSPLibrary
 2. แจ้งชื่อและรหัสสมาชิก สถานที่จัดส่ง ช่วงเวลาในการจัดส่ง พร้อมระบุรายชื่อหนังสือ และเลขเรียกหนังสือที่ต้องการยืม
  โดยสามารถตรวจสอบรายการหนังสือได้ที่ http://liberty.dru.ac.th
  ตัวอย่าง : อาจารย์มานี มีเงิน รหัส 200001040 ส่งที่ห้อง 2011 ส่งช่วงเช้า
  ตัวอย่าง : ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น / ธงชัย สิทธิกรณ์ / 004.1 ธ118ร 2547
 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล แจ้งผลให้ผู้ใช้ทราบ และจัดเตรียมตัวเล่มสำหรับส่ง
 4. ผู้ใช้รอรับหนังสือที่ต้องการ โดยหอสมุดจะส่งเจ้าหน้าที่ จัดส่งหนังสือให้ถึงโต๊ะทำงาน ตามช่วงเวลาที่กำหนด
 5. เมื่อเจ้าหน้าที่นำตัวเล่มหนังสือไปส่ง ให้ผู้ใช้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วเซ็นชื่อลงในแบบฟอร์มการยืมที่แนบไปด้วยเพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้ใช้ได้ทำการยืมจริง เจ้าหน้าที่จะเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐานในการยืม-คืนต่อไป

การยืมต่อ :

      ผู้ใช้สามารถยืมต่อได้รายการยืมละ 1 ครั้ง ทาง http://liberty.dru.ac.th (คู่มือการใช้งาน) และเครื่องยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ หลังจากนั้นให้นำมาคืนแล้วทำการยืมใหม่ได้ หากไม่มีผู้จองใช้งานต่อ


ช่วงเวลาในการจัดส่งมี 2 ช่วง คือ
ช่วงเช้า ตั้งแต่ 10.00-10.30 น.
ช่วงบ่าย ตั้งแต่ 14.00-14.30 น.
*กรุณาโทรสั่งหนังสือก่อนเวลาดังกล่าวอย่างน้อย 30 นาที*

Top