“สุวิมล มหากิจศิริ” สร้างฝันโครงการทุนการศึกษา มอบทุนเรียนปริญญาตรี เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 27 ก.ย.2556 คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุท …

คณะกรรมการการเลือกตั้ง จ.สมุทรปราการ อบต.บางปลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จัดสัมมนาเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย และกฎหมายการเลือกตั้งให้กับกลุ่มเยาวชน

วันนี้ (27 ก.ย. 2556) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1201 อาคารอ …

ได้ฤกษ์วางศิลาฤกษ์สร้างอาคารเรียนอุตสาหกรรมบริการ วงเงินก่อสร้าง 305.8 ล้านบาท ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ดันเป็นศูนย์จัดสัมมนาและที่พักระดับ 5 ดาวในเขตสุวรรณภูมิ

วันนี้ (19 ก.ย. 56) เวลา 11.00 น. ผศ.อารีย์  วชิรวราการ นายก …

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน บริษัท สาครเคเบิล จำกัด และบริษัท ปราการเคเบิ้ลทีวี จำกัด ตั้งเป้าร่วมมือด้านวิชาการ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้ทำพิธี …

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จัดงานเฉลิมพระเกียรติ เน …