ระเบียบและข้อมูลหอพัก

คู่มือหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเข้าอยู่หอพัก ได้ที่ งานหอพักนักศึกษา

➤ อาคารหอพักนักศึกษา C (หอหญิง) ชั้น 1 ห้องสำนักงานหอพัก
➤ โทรศัพท์ : 0-2325-2010 ต่อ 81700
➤ สายด่วน : 082-986-8389

ภาพภายในหอพัก