ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และสาขาวิชาที่เปิดสอนได้ ภาคพิเศษ 2565

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และสาขาวิชาที่เปิดสอนได้
ภาคพิเศษ 2565

https://reg.dru.ac.th/entry/

ขยายเวลารับสมัคร สาขาวิชาที่ยังเปิดสอนไม่ได้ โดยจะประกาศรายชื่ออีกครั้ง ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ #มหาวิทยาลัยรัฐแห่งเดียวในจังหวัดสมุทรปราการ
กำลังเปิด #รับสมัครนักศึกษาใหม่ #ภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) ประจำปี 2565
หลักสูตรปริญญาตรี
และหลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน จาก ปวส.)
3 คณะ กว่า 30 หลักสูตร
สมัคร คลิก > https://sp.dru.ac.th/new/?page_id=9989

╔════════════════╗
สมัครแบบรับตรง ไม่ต้องสอบ
╚════════════════╝
✅#เรียนเฉพาะวันอาทิตย์
✅#ไม่จำกัดอายุ
✅#ไม่จำกัดเกรด
✅#สมัครทางออนไลน์
✅#ไม่ต้องผ่านTCAS
✅#งดสอบ
✅#งดสัมภาษณ์
✅#ไม่ใช้คะแนนGATPAT
✅#ไม่ใช้คะแนนวิชาสามัญ
✅#ไม่ใช้คะแนนONET
✅#ไม่ใช้Portfolio
✅#Dek65