ขอเชิญนักศึกษาภาคปกติ มรธ.สป. ร่วมประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์และประกวดภาพถ่าย “พ่อลูกผูกพัน”ชิงรางวัลกว่า 10,000 บาท เนื่องในงานเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

1. การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ สมัครเข้าประกวดได้ตั้งแต่บั …

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีคำสั่งแต่งตั้ง อ.อัครกิตติ์ ไชยธนกุลวัฒน์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2546/2556 เนื่องจาก ผศ.ดร.นิศา …