รองรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา (โดยประมาณ)

 • จัดแบบ Theatre : 1,200 ท่าน
 • จัดแบบ Classroom : 500 ท่าน
 • จัดแบบ Banquet : 600 ท่าน

จำนวนห้องที่มีบริการ : 1 ห้อง

อุปกรณ์ห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยง

 • อุปกรณ์ตกแต่งห้องประชุมมาตรฐาน
 • ระบบแสง สี เสียง มาตรฐาน
 • แท่นยืน และไมโครโฟน
 • ไวท์บอร์ด
 • กระดานฟลิปชาร์ทแบบเคลื่อนที่ได้
 • เวทีแบบเคลื่อนย้ายได้
 • ข้อความติดฉากบนเวที
 • กระดาษ-ดินสอ
 • โต๊ะลงทะเบียน
 • ป้ายบอกทาง
 • บริการน้ำดื่ม