1 2 3 4 5

เรียน อาจารย์ผู้สอนที่มีความประสงค์จะใช้โปรแกรมเพิ่มเติมสำหรับงานสอน กรุณาแจ้งมาที่ศูนย์คอมพิวเตอร์คะ

อ่านต่อ

เรียน อาจารย์ผู้สอนที่มีความประสงค์จะจองห้องคอมพิวเตอร์ ท่านสามารถจองได้วิชาละ 4 ชั่วโมงค่ะ

อ่านต่อ
มรธ. สมุทรปราการ
59/1 ม. 14 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ต.บางปลา อ.บางพลี
สมุทรปราการ 10540
โทร. 02 325 - 2010 แฟกซ์ 02 235 - 2011

มรธ. กรุงเทพฯ
172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทร. 02 890 - 1801- 9 , 02 466 - 9000
แฟกซ์ 02 466 - 9000