IMG_8023

 

6 ต.ค. 2016   |   by Prach   |    

IMG_8023

Comments are closed.

Loading

ประกาศเรื่อง การสมัครเข้าฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560

กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 1/2560

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบพิเศษ ถึง 12 ก.ค. 2560

กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปี 2560

รับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ [เรียนเฉพาะวันอาทิตย์] ประจำปีการศึกษา 2560 รับสมัครถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมกันพัฒนาห้องเรียนระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนบ้านสีล้ง จังหวัดฉะเชิงเทรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ

กิจกรรมแข่งขันจักรยาน “สายสัมพันธ์ปั่นช่วยน้อง ครั้งที่ 1”

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เข้าห้องสตูดิโอเพื่อบันทึกเทปสัมภาษณ์รายการพิเศษ

ประชุมสภามหาวิทยาลัย

หลักสูตรศิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560

ม.ราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ จัดรำลึกวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที ๕

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก(Road Show)ครั้งที่ 2 จังหวัดอยุธยา อุทัยธานี
Log In
005069140125836935549:88iaanzvslq