แผนที่และการติดต่อ

-

-

Map:

13.523482N ,100.752558E

รถประจำทางที่ผ่านมหาวิทยาลัย (ถ.สุขุมวิท)

  • รถเมล์ : สายปากน้ำ – คลองด่าน
  • รถตู้ : สายสำโรง – คลองด่าน, สายกรงเทพฯ (บางนา) – ฉะเชิงเทรา

-